Faxe Ladeplads Strandjagtforening
/TilNyt.jpg

Sidste nyt

 
                                                                                                                 Dato:  8. februar  2024
 
 
Indkaldelse til generalforsamlinger 2024 for andelshavere.
 
Bestyrelserne for Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. (LH) og Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a. (BP) indkalder hermed til ordinære generalforsamlinger for andelshavere:
 
                                              Lørdag, d. 24. februar 2024 fra Kl. 9.30 i Sejlklubbens lokaler
Program:
                      Kl.   9.30:     Generalforsamling, Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a. (LH)
               Ca. Kl. 11.00:     Generalforsamling, Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.       (BP)
 
Generalforsamlingerne afvikles med dagsorden iflg. selskabernes vedtægter henholdsvis.
Begge dagsordener kan læses på vores hjemmeside under Lystbådehavnen – Sidste NYT!
 
Indkomne forslag til behandling i begge selskaber er vedhæftet:
 
Lystbådehavnen:
Forslag 1:  Fra bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn, vedtægtsændringer vedr . § 4.4 punkt10 . valg af formand samt tilføjelse til punkt 8.
Forslag kan læses på Lystbådehavnens hjemmeside under ”Sidste Nyt”.
Bådepladsen:
Forslag 1:    Fra bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn, vedtægtsændringer vedr. § 4.4 punkt10 .valg af formand samt tilføjelse til punkt 8.
 
Forslag kan læses på Lystbådehavnens hjemmeside under ”Sidste Nyt”.
                                  
Bestyrelserne gør opmærksom på, at der er ændringer i pladsreglementet for bådpladsen, samt vi opfordrer alle til at sætte sig ind i gældende vedtægter og reglementer.
Bestyrelserne ser frem til at byde alle velkommen på generalforsamlingerne.
 
P.B.V.
Med venlig hilsen
 
Steen Jul Larsen
Næstformand
 
Bestyrelsen i Faxe Ladeplads Lystbådehavn har fremsat ønske om  
                      følgende vedtægts ændringer pr. 01.02.24.
 
                      § 4.4 punkt 10. udgår valg af formand.
                      Såfremt dette punkt vedtages på generalforsamlingen vil det medføre
                      ændring i efterfølgende punkter.
 
                      § 4.4 punkt 6. tekst udgår og erstattes af ( på valg er 1. bestyrelsesmedlem
                      i ulige år og på valg er 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år ).
 
                      § 6.1 i linje 2 udgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og erstattes af
                      ( 3 bestyrelsesmedlemmer ).
 
                      § 6.3 i teksten tilføjes formand før næstformand og kasser efter sekretær.
                      Så § får følgende ordlyd: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
                      næstformand og ansætter sekretær og kasser efter behov.
                     
                
                      Derudover er der følgende tilføjelse og præcisering.
 
                      § 4.4 punkt 8. tilføjes: samt 1 suppleant for denne.
 
                      § 11.2 Linje 1 udgår og får herefter følgende ordlyd: En andelshaver er
                      forpligtet til at udleje sin bådplads såfremt denne ikke benyttes.
 
Bestyrelsen for Faxe Ladeplads Bådplads har fremsat ønske om følgende
                      vedtægts ændringer og rettelser af forkert tekst. pr. 01.02.2024.
 
                 § 4.4 punkt 10. udgår valg af formand.
                      Såfremt dette punkt vedtages på generalforsamlingen vil det medføre
                      ændring i efterfølgende punkter.
 
                      § 4.4 punkt 6. tekst udgår og erstattes af ( på valg er 1. bestyrelsesmedlem
                      i ulige år og på valg er 2. bestyrelsesmedlemmer i lige år ).
 
                      § 6.1 i linje 2 udgår formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og erstattes af
                      ( 3 bestyrelsesmedlemmer ).
 
                      § 6.3 i teksten tilføjes formand før næstformand og kasser efter sekretær.
                      Så § får følgende ordlyd: (Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
                      næstformand og ansætter sekretær og kasser efter behov.)
                     
                 § 4.4 Punkt 8. tilføjes: samt en suppleant for denne.
 
                      § 10.1 To steder erstattes ordet havnen med: bådpladsen.
 
                      § 11. Havnereglement m.v. erstattes af: pladsreglement.
 
                      § 11.1 Havnens erstattes af: pladsens.
 
                      § 11.2 Første linje udgår og erstattes af: En andelshaver er forpligtiget til
                      at udleje sin bådplads såfremt denne ikke benyttes.
 
                      § 14 Gæstesejlere erstattes af: Gæstepladser
 
 
01-07-2023: Pålidelighedssejlads kl. 13.30 ved Lukaf - se også Kalender
 
Faxe Ladeplads Strandjagtforening