Faxe Ladeplads Strandjagtforening
/TilNyt.jpg

----------------o--------------o------------o-------------o-------- OBS OBS OBS ----------o----------o----------o-----------o-----------o-----------o
1. marts 2023 Der sendes en Email rundt i øjeblikket fra en konto Jørgen.strandjagt@hotmail.com
Jørgen har ingen mailadresse, så den sendes ikke fra Strandjagtsforeningen
Så får I henvendelser fra Jørgen på mail.. SLET DEN
PBV
Per
 
 

 
MADLAVNINGS­­­KURSUS
afholdes
lørdag den 11. marts 2023
kl. 12.00 - 21.30
på Hylleholt skole
OBS: Spisning kl. 17.00 
 Tilmelding til:
Carsten Petersen mobil: 2145 3016
Ved tilmelding betales kr. 150,- pr. deltager
Betaling på Mobilepay: 2723YR

Eller direkte til Carsten.
Ingen betaling = Ingen tilmelding
SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 19. februar 2023
NB: Max. 20 kokke
 
 
Med venlig hilsen
Carsten Pedersen  

Generalforsamling 2021
Der indkaldes hermed til generalforsamling
Mandag den 8. november 2021 kl. 19.30 i Industrihavnens spisestue
Dagsorden:
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
 5. Indkommende forsla
 6. Valg til Bestyrelse:
 • Formand Jørgen Nielsen (Ikke på valg i 2021)
 • Carsten Petersen, Jan Rymsz og Ole Meisler (Modtager genvalg)
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleant for 1 år
 • Hans Christian Pedersen (Modtager genvalg)
 • Ole Olsen (Modtager genvalg)
8. Valg af bilagskontrollant for 1 år
 • Flemming Pedersen (Modtager genvalg)
9. valg af suppleant for bilagskontrollant
10. Eventuelt
 
 
Faxe Ladeplads 11. oktober 2021
 
Med venlig Hilsen
Jørgen Nielsen
 

 
Generalforsamling i Faxe Ladeplads Lystbådehavn og Faxe Ladeplads Bådplads
lørdag den 28. august kl 09.30 i Sejkklubbens lokaler 

 
Standerhejsning søndag den 2. maj flyttes til Søndag den 6. juni kl. 10.00

GENERALFORSAMLING DEN 26.10 AFLYST/ UDSAT!

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. maj kl. 19.00 
PÅ Eskilstrupvej 27, 4683 Rønnede

Generalforsamling 2020
Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 27. maj kl. 19.00 på Eskilstrupvej 27, 4683 Rønnede
Dagsorden:
 1. Valg af stemmetællere og dirigent
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
 5. Indkommende forslag
  1. Valg til Bestyrelse:
   1. Formand Jørgen Nielsen (Modtager genvalg)
   2. Steen Larsen, Per Aasbjerg, Poul Højlund. (Modtager genvalg)
   3. Valg af 2 bestyrelsessuppleant for 1 år
Hans Christian Pedersen (Modtager genvalg)
Søren Sjelle (Modtager genvalg)
 1. Valg af bilagskontrollant for 1 år
     Tommy Andersen (Modtager genvalg)
 1. valg af suppleant for bilagskontrollant
 2. Eventuelt
 
 
Faxe Ladeplads 27. april 2021
 
Med venlig Hilsen
Jørgen Nielsen
 
 

 OBS OBS juni 2020
Der har i de seneste uger foregået mistænkelige fotografering af vore både. Især motorbåde med påhængsmotorer har været i fokus.Natten mellem fredag og lørdag blev en speedbåd stjålet og to mere havde haft indbrud !
Så vi opfordre til hyppigt tilsyn med jeres både, og indberet til havnefoged, hvis i ser noget mistænkeligt !
 
 

MADLAVNINGS­­­KURSUS
 
lørdag den 14. marts 2020
kl. 12.00 - 21.30 på Hylleholt skole  Spisning kl. 17.00
 
Tilmelding senest den 9. marts til:
Carsten Petersen, tlf: 2145 3016
Jørgen Nielsen, tlf: 5671 6013
 
NB: Max. 20 kokke

 
Pålideligheds sejlads med efterfølgende fest i Sejlklubbens lokaler!
Vi indbyder til én af sommerens højdepunkter
Sæt kryds i kalender lørdag den 10. august 
Kl. 13.30 er der pålidelighedssejlads med start på havnen.
Startgebyr på kr. 25 betales på havnepladsen ved køb af startnummer.

Klokken 18.30 holder vi fest i sejlklubbens lokaler med god mad og levende musik.
Rødvin, fadøl og vand kan købes til rimelige priser.
Uddeling af præmier fra dagens sejlads til de dygtigste sejlere.

Pris pr. person til fest: kr. 150,- der betales ved tilmelding
betaling via girokonto +01<+4166779< ,konto 1551-4166779 husk navn 
eller direkte til Carsten, kontant eller på mobilpay 21453016

Tilmelding senest 1. juli til:
Carsten: 2145 3016
Mindste antal deltagere 30.
Fbv.
Jørgen Nielsen
 

 
Madlavningskursus:

Vi starter lørdag den 9. marts kl. 12.00 
Damerne inviteres til spisning kl. 1700
Tilmelding nødvendig til:
Carsten Petersen tlf: 2145 3016
Jørgen Nielsen tlf: 5671 6013

Ordinær generalforsamling i Faxe Ladeplads Strandjagtsforening
mandag den 29. oktober kl. 19.30 i Industrikalkens spisehus på havnen 
Dagsorden udsendes senere

Pålidelighedssejlads  
Strandjagtsforeningen afholder pålidelighedssejlads søndag den 16. september kl. 10.00 med start fra slæbested
Startgebyr kr. 25 der betales ved afhentning af startnummer
Alle med både er velkomne.
vi griller pølser ved Lukaf´et omkring kl. 12.00
Arrangement kan aflyses i tilfælde af dårligt vejr
 

 
                                       Faxe Ladeplads Lystbådehavn og Faxe Ladeplads Bådeplads  
                                       Strandvejen 1, 4654 Faxe Ldp
                                        Indkaldelse til:
                                        Ordinære generalforsamlinger
                                        Lørdag, d. 24. februar 2018  fra Kl. 13.00
                                         i Sejlklubbens lokaler.               
                                         Dagsordener ifølge selskabernes vedtægter.
 
                                         Selskabernes andelshavere modtager skriftlig  indkaldelse
                                         til generalforsamlingerne vedlagt  relevante bilag.
 
                                         P.B.V.
 
                                         Flemming Juel
                             formand
 
 

 
MADLAVNINGS­­­KURSUS
afholdes
lørdag den 10. marts 2018
kl. 12.00 - 21.30
på Hylleholt skole
OBS: Spisning kl. 17.00 
 
Tilmelding til
Carsten Petersen, tlf: 2145 3016
Jørgen Nielsen, tlf: 5671 6013
senest den 3. marts 2018
NB: Max. 20 kokke
 
 
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

 
26. juni 2017: Se billeder fra Havnens Dag under "Billeder".
Strandjagtsforeningen deltager i arrangementet Vild med vand på Havnen i Faxe Ladeplads
Lørdag den 10. juni kl. 10.00 til 16.00 

 
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling mandag den 30. oktober 2017 kl. 19.30 i INDUSTRIHAVNENS SPISESTUE over for Sømandshjemmet  
Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere og dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent for 2018
     a)  Jægerforbundet
     b)  Lokalkontingent
5.  Indkomne forslag (senest 8 dage før)
     a) Forslag fra bestyrelsen om mindre redaktionelle rettelser i gældende vedtægter, f.eks. byens navn, havnens                                     
         navn, revisor/bilagskontrollant, bådpladser samt mindre stavefejl m.v. 
6.  Valg kasserer for 2 år:
      Kasserer Carsten Petersen
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
      a)  Ole Meisler
      b)  Ejnar Andersen
8.  Valg af suppleanter for 1 år
      a)  Nyvalg
      b)  Arne Aasbjerg
9.  Valg af bilagskontrollant og suppleant
      a)  Tommy Andersen
      b)  Tonny Christiansen
10. Eventuelt
 
Faxe Ladeplads den 12. oktober 2017
 
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen, fm.
 

 
MADLAVNINGS­­­KURSUS
afholdes
lørdag den 11. marts 2017
kl. 12.00 - 21.30
på Hylleholt skole
FOBS: Spisning kl. 17.00 E
 
Tilmelding til
Jørgen Nielsen, tlf: 5671 6013
Carsten Petersen, tlf: 2145 3016
senest den 3. marts 2017
NB: Max. 20 kokke

Husk lystbådehavnens generalforsamling
25. februar kl. 13.00
 
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 25. februar 2017
  Faxe Ladeplads Lystbådehavn A.m.B.a.
 
1.      Valg af stemmetællere og dirigent  
2.      Bestyrelsens beretning 
3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4.      Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.   
5.      Valg af formand  
                            På valg 2017:  
                            Flemming Juel, medlem begge klubber  
6.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 
På valg 2017: 
Ole Meisler, Strandjagtforeningen (genopstiller) 
Bjarne Bøgard valgt til 2018, Sejlklubben  
7.      Valg af 1 bestyrelsessuppleanter 
På valg 2017:  
Holger Pedersen, Sejlklubben   (genopstiller) 
Arne Aasbjerg, Strandjagtforeningen, valgt til 2018    
8.      Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem.  
På valg 2017: 
Gert Bøyesen, Sejlklubben – valgt til 2017 (genopstiller) 
Steen Jul Larsen, Strandjagtforeningen, valgt til 2018  
9.      Valg af 1 bilagskontrollant, samt 1 suppleant for denne 
På valg for 1 år er:  
a)      Carsten Scheel  
b)      Bjørn Ploug  
10.  Indkomne forslag  
Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
11.  Eventuelt  
 Bestyrelse

Ordinær generalforsamling
Lørdag, d. 27. februar 2016
Faxe Ladeplads Bådeplads A.m.B.a.
 
 
                                                                                                                                  
Dagsorden: 
1.      Valg af stemmetællere og dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4.      Budget og fastsættelse af kontingent for nyt regnskabsår forelægges til godkendelse.
5.      Valg af formand
På valg 2017:
Flemming Juel
6.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem
På valg 2017:
Ole Rebsdorf, Sejlklubben  
Jørgen Boots, Sejlklubben, valgt til 2018
7.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg 2017:
Knud Drent, valgt til 2017 (genopstiller)
      Arne Aasbjerg valgt til 2018
8.      Oplysning om 1 udpeget bestyrelsesmedlem
På valg 2017:
Gert Bøyesen, Sejlklubben (genopstiller)
      Strandjagtforeningen: Steen Jul Larsen – valgt til 2018
9.      Valg af 1 bilagskontrollant,   
         samt 1 suppleant for denne
         På valg for 1 år er:
a)      Eddie van Lüthje
b)      Steen Wistoft
10.  Indkomne forslag
 Bestyrelsen fremlægger forslag til indretning af nyt afsnit på Bådepladsen til en  pris af max. kr. 60.000,- eksl. moms.
  Forslaget omfatter etablering af ny El.-stander m/ lysstander, 2 vandhaner og dræning af pladsen.
11.  Eventuelt
 Bestyrelsen

Årsmøde i DJ Faxe den 8. februar kl. 19:00


Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke 
3. Valg af formand (kun i valgår, næste gang 2020) 
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning 
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår, næste gang 2020) 
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure. 
7. Indkomne forslag 
8. Eventuelt 

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt være formanden i hænde senest tre uger før årsmødet. Se iøvrigt vedtægter for mere info på www.jaegerforbundet.dk 
Efter det ordinære møde vil vildtplejekoordinator Jesper Schytte fortælle lidt om hvad vi kan gøre på vores jagtterræn for at optimere jagten.
Alle medlemmer af Haslev-Faxe Jagtforening, Skuderløse Jagtforening og Faxe Ladeplads Strandjagtforening er velkomne til at deltage.
Mødet afholdes i Haslev-Faxe Jagtforenings klubhus på Kaisholm, Bråbyvej 77A 4690 Haslev

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
mandag den 24. oktober 2016 kl. 19.30
i Industrikalkens spisehus på havnen
Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere og dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent for 2017
 a)  Jægerforbundet
 b)  Lokalmedlemmer
5.  Indkomne forslag (senest 8 dage før)
6.  Valg af formand for 2 år
 Jørgen Nielsen er på valg
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 1.  Flemming Olsen er på valg
 2.  Sten Jul Larsen er på valg
 3.  Per T. Aasbjerg er på valg
8.  Valg af suppleanter for 1 år
 1.  Arne Aasbjerg er på valg
 2.  Poul Højlund er på valg
9.  Valg af bilagskontrollant og suppleant for 1 år
 1.  Tommy Andersen er på valg
 2.  Tonny Christiansen er på valg
10. Eventuelt
Foreningen er vært ved en øl eller en vand.
Jagtdag på vandet: Søndag den 6.11.2016 k. 9.00 fra Lukafet.
Standerstrygning: Søndag den 4.12.2016 kl. 10.30. Damerne indbydes kl. 12.00
Madlavningskursus: Lørdag den 11.3.2017 klokken 12.00
Standerhejsning: Søndag den 7.5.2017 klokken 10.00.  Oprydning. Medbragt mad kl. 12.30.
Hornfiskedag: Søndag den 20.5.2017 klokken 9.00. Indvejning kl. 13.00
Pålidelighedssejlads: Lørdag den 12.8.2017 klokken 13.30. 
Faxe Ladeplads,
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen, fm.

HORNFISKETUR
afholdes
søndag den 22. maj 2016
kl. 9.00 - 13.00
fra foreningens klubhus.
 
          Program:
  9.00 - 13.00:    Fiskeri fra bådene
            13.15:               Indvejning ved klubhus
                                 Vinderen præmieres
               13.30:               Frokost: Medbragt mad
 
           Foreningen er vært med en øl eller vand
 
            Bemærk:
            Deltagere, der ikke har sejlmulighed, bedes henvende sig til formanden.
           
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen
Tlf: 5671 6013

Generalforsamling i Faxe Ladeplads Lystbådehavn for andelshavere lørdag den 27. februar 2016 kl. 13.00 i seljklubbens lokaler.
Der afholdes samme dag generalforsamling for Bådpladsen.
 
Ekstraordinær generalforsamling i Faxe Ladeplads Lystbådehavn for andelshavere torsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Sejlklubbens lokaler
Emne: Godkendelse af bestyrelsens forslag til ny gennemsejlingsoverenskomst med Faxe Kalk A/S
 
Dagsorden kan ses på www.fakseladepladshavn.dk.


OBS OBS OBS
Generalforsamling i Faxe Ladeplads Lystbådehavn.  
Bestyrelsen har med beklagelse konstateret, at den rettidigt indrykkede annonce i Faxe-Bugten har fået et forkert indhold 
Faxe-Bugten har beklaget og vil i den kommende uge bringe en ny annonce med det rigtige indhold   
Generalforsamlingen bliver afholdt som skrevet i de udsendte breve lørdag den  28. februar kl. 13.00 
I sejlklubbens lokaler.

MADLAVNINGS­­­KURSUS
afholdes
lørdag den 21. februar 2015
kl. 12.00 - 21.30
på Hylleholt skole
FOBS: Spisning kl. 17.00 E
 
Tilmelding til
Carsten Petersen, tlf: 2145 3016
Jørgen Nielsen, tlf: 5671 6013
senest den 14. februar
NB: Max. 20 kokke
 
Husk lystbådehavnens generalforsamling
28. februar kl. 13.00
 
 
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

BEMÆRK NY DATO FOR MALAVNINGSKURSUS:
Madlavningskursus afholdes i år lørdag den 21. februar kl. 12.00 på Hylleholt Skole.
Tilmelding nødvendig.
 
Læserbrev 11. januar 2015
Fornyelsen af gennemsejlingsaftale for fritidssejlere
 
Faxe Ladeplads Strandjagtforening, der sammen med Faxe Ladeplads Sejlklub danner det organisatoriske grundlag for Faxe Ladeplads Lystbådehavn Aps., har bemærket den seneste tids debat i medierne om forhandlingerne med Faxe Kalk A/S om fornyelsen af gennemsejlingsaftalen i industrihavnen.
Faxe Ladeplads Strandjagtforening vælger på lige fod med Faxe Ladeplads Sejlklub medlemmerne til bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn Aps.
Det er bestyrelsen for Faxe Ladeplads Lystbådehavn, der som øverste myndighed for havnens drift er bemyndiget til på havnens vegne at indgå gennemsejlingsaftalen.
 
Bestyrelsen i Faxe Ladeplads Strandjagtsforening har drøftet den 1-årige forlængelse af gennemsejlingsaftalen og kan enstemmigt tilsluttede sig det opnåede resultat.
 
Faxe Ladeplads Strandjagtsforenings bestyrelse forventer, at Faxe Ladeplads Lystbådehavn Aps. benytter forlængelsen af aftalen til at forhandle en ny, tidssvarende og længerevarende aftale på plads med Faxe Kalk A/S om fritidssejlernes mulige gennemsejling af industrihavnen.
 
 
 
Faxe Ladeplads Strandjagtforening
 
Jørgen Nielsen
 
Formand

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19.30
i sejlklubbens lokaler.
 
Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere og dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent for 2015
          a)  Jægerforbundet
          b)  Lokalmedlemmer
5.  Indkomne forslag (senest 8 dage før)
6.  Valg af formand for 2 år
          Jørgen Nielsen er på valg
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
          1.  Flemming Olsen er på valg
          2.  Sten Jul Larsen er på valg
          3.  Per T. Aasbjerg er på valg
8.  Valg af suppleanter for 1 år
          1.  Arne Aasbjerg er på valg
          2.  Poul Højlund er på valg
9.  Valg af bilagskontrollant og suppleant for 1 år
          1.  Tommy Andersen er på valg
          2.  Finn Hansen er på valg
10. Eventuelt
Foreningen er vært ved en øl eller en vand.

2 jagtdage på vandet: 8.11.2014 og 23.11 2014 kl. 8-13. (Bemærk tidspunkterne)).
Standerstrygning lørdag den 6.12.2014 kl. 10.30. Damerne indbydes kl. 12.00
Madlavningskursus afholdes den 7.3.2015 klokken 12.00
Standerhejsning afholdes søndag den 3.5.2015 klokken 10.00.  Oprydning og medbragt mad.
Fiskeri efter hornfisk afholdes søndag den 30.5.2015 klokken 9.00
Pålidelighedssejlads lørdag den 8.8.2015 klokken 13.30
50 års jubilæumsfest 2015: Afholdes lørdag d. 12.09.2015. 
 
Faxe Ladeplads, den 29.09.2014
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen, fm

13-09-2014 Billeder fra pålidelighedssejladsen 7. september er lagt på hjemmesiden under  "billeder"

 
Da vejret ikke var til hyggesejlads lørdag den 9. august,  har bestyrelsen besluttet at afholde
pålidelighedssejladsen

SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER kl. 13.30 fra havnen.

pris for deltagelse Kr. 20.-
Der vil efter sejladsen, og indtil dommerne har "voteret", blive serveret grilpølser og en øl til deltagerne.
Vel mødt !
 
Bestyrelsen!

PÅLIDELIGHEDSSEJLADS
OG
HAVNEFEST 
Vi indbyder hermed til et af sommerens højdepunkter
LØRDAG DEN 9. AUGUST 2014 
Sejladsen starter ud for havnen
kl. 13.30
Startgebyr på 25 kr for startnummer betales på havnepladsen 
Festligt samvær med musik,
samt spisning af festlig menu i sejlklubbens lokaler begynder
kl. 18.30
Pris pr. person 135 kr.
Rødvin, fadøl og vand sælges til rimelig pris. 
Vi uddeler præmier for dagens sejlads i løbet af aftenen. 
 
TILMELDING PÅ GIROKORT SENEST DEN 27. JULI
med angivelse af antal personer.
Der kan også tilmeldes og indbetales på kontonr. 1551 – 4166779 
OBS: Tilmelding efter princippet om "først til mølle".
(Evt. gæster i begrænset antal)
 
Med venlig hilsen
 
Jørgen Nielsen 
 
For nyheder og anden information se foreningens hjemmeside: www.strandjagt.net
 Medlemmerne bedes venligst oplyse om evt. mailadresse

HORNFISKETUR
afholdes
søndag den 1. juni 2014
kl. 9.00 - 13.00
fra foreningens klubhus.
 
          Program:
            9.00 - 13.00:    Fiskeri fra bådene
            13.15:               Indvejning ved klubhus
                                     Vinderen præmieres
            13.30:               Frokost: Medbragt mad
 
           Foreningen er vært med en øl eller vand
 
            Bemærk:
            Deltagere, der ikke har sejlmulighed,bedeshenvende sig til formanden.
           
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

Ny Motor i båden -  Hvad med em el-motor?
Hvis du er træt af at vedligeholde og vinterkonservere din gamle dieselmotor, eller hvis du ønsker at sejle uden larm og rystelser, så er el-motor måske det rigtige for dig og din båd.
Sejl på ren og bæredygtig energi fra vinden og solen. Læg fremtidens energisystemer i din båd idag.
Onsdag den 26. marts kl. 19.00 Inviterer Faxe Ladeplads Sejlklub til en spændende aften om elektrisk fremdrift.
Henry Thomsen fra solbaaden.dk vil fortælle om el-motorer til både i almindelighed og de motorer, han har importen af i særdeleshed.
Et oplæg om teknik, fordele og ulemper, historie og fremtid, beregninger, eksempler og priser.
Og så har Henry lovet, at han har et rigtigt godt tilbud til dem, som gerne vil købe en el-motor af ham.
Efter Henrys oplæg er ordet frit.
Vel mødt til en lærerig og hyggelig aften.
Tilmelding til Jørgen Boots tlf. 60216355

Der afholdes ekstra jagtdag lørdag den 30. november 2013, med afgang fra havnen kl. 9.00 til klokken 13.00. Derfeter spises medbragt madkurv.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19.30
i sejlklubbens lokaler.
 
Dagsorden:
1.  Valg af stemmetællere og dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Fremlæggelse af revideret regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent for 2014: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
          a)  Jægerforbundet
          b)  Lokalmedlemmer
5.  Indkomne forslag (senest 8 dage før)
          a)  Bestyrelsen efterlyser nye ideer til afholdelse af havnefest
          b)  Andet
6.  Valg af formand for 2 år (udgår)       
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
          1.  Carsten Petersen er på valg (modtager genvalg)
          2.  Erik Thygesen er på valg (modtager genvalg)
          3.  Ejnar Andersen er på valg (modtager genvalg)
8.  Valg af suppleanter for 1 år
          1.  Poul Højlund er på valg.
          2.  Arne Aasbjerg er på valg.
9.  Valg af bilagskontrollant og suppleant for 1 år
          1.  Tommy Andersen er på valg
          2.  Finn Hansen er på valg
10. Eventuelt
Foreningen er vært ved en øl eller en vand.

Jagtdag på vandet 10.11.2013 klokken 9.00 - 13.00. Derefter spises medbragt madkurv
Standerstrygning søndag den 8.12.2012 klokken 10.30. Damerne indbydes kl. 12.00.
Madlavningskursus afholdes den 8.3.2014 klokken 12.00
Standerhejsning afholdes søndag den 4.5.2014 klokken 10.00.  Oprydning og medbragt mad.
Fiskeri efter hornfisk afholdes søndag den 1.6.2014 klokken 9.00
Pålidelighedssejlads og havnefest den 9.8.2014 klokken 13.30 og 18.30. 
 
Faxe Ladeplads, den 7. oktober 2013
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen, fm.

PÅLIDELIGHEDSSEJLADS OHAVNEFEST
 
Vi indbyder hermed til et af sommerens højdepunkter
 
LØRDAG DEN 10. AUGUST 2013
 
Sejladsen starter ud for havnen kl. 13.30
Startgebyr på 25 kr for startnummer betales på havnepladsen
 
Festligt samvær med musik, samt spisning af festlig menu i sejlklubbens lokaler begynder kl. 18.30
Pris pr. person kun 125 kr.
Drikkevarer (fadøl og vand) sælges til rimelig pris.
 
Vi uddeler præmier for dagens sejlads i løbet af aftenen.
 
TILMELDING PÅ GIROKORT SENEST DEN 3. AUGUST med angivelse af antal personer.
 
OBS: Tilmelding efter princippet om "først til mølle".
(Evt. gæster i begrænset antal)
Med venlig hilsen
Jørgen Nielsen

 
 
 
4. juni 2013: Se billeder  Se under "Billeder" på menupunktet ovenfor

Hornfiskekonkurrence den 2. juni 2013

Klokken 9 søndag morgen mødte ni morgenduelige lystfiskere op til foreningens årlige hornfiskekonkurrence. En strid vind ud af landet afholdt dog ikke deltagerne fra at lokke hornfiskene til at bide på krogen. Der er ingen tvivl om, at alle de fremmødte gjorde deres yderste for at få bid, for foreningen havde udlovet diverse præmier for dagens fangster.
Da klokken blev 13.00 samledes de forventningsfulde fiskere atter omkring klubhuset, for nu skulle de strenge dommere samt en bismervægt finde frem til vinderne af de udlovede præmier. Undervejs hørte vi dog rygter om, at de hornfisk, der havde valgt at opholde sig nord for havnen gennemgående var mindre, end de, som havde valgt at lade sig fange ud for Dyrehaven. Om det var aftalt spil, vides endnu ikke.
Der opnåedes følgende resultater:
Jan 1,500 kg
Jeanne 3,000 kg
Bjørn 2,000 kg
Malle 0,750 kg
Jørgen 1,759 kg
Flemming 3,000 kg
Bent 0,600 kg
Mads 1,000 kg
Hanne 0,500 kg
Som det ses af resultatlisten var der hård kamp om førstepladsen, så det blev antallet af fangede fisk, der kom til at afgøre konkurrencen. Da det var Flemming, som havde i alt 12 fisk, var det ham, der fik overrakt førstepræmien. Jeanne blev med 11 fisk den stolte vinder af 2. præmien.
Der blev yderligere konkurreret om, hvem der kunne levere den største fisk. Også her var der særdeles tæt opløb, og kun "et mulehårs bredde" afgjorde dysten. Igen var det Jeanne som trådte op på sejrsskamlen med en fisk på 71,5 cm. Og endelig var det Hanne, som med et stort smil var den glade vinder af trøstpræmien.
Da spændingen var blevet udløst, samlede deltagerne omkring bordene på terrassen, hvor de medbragte madkurve blev suppleret med et antal nyrøgede hornfisk med tilbehør. Det var Hans, som med stor kyndighed leverede de røgede fisk - friske fra ovnen. Snakken gik derefter lystigt om dagens oplevelser i særdeleshed og verdenssituationen i almindelighed. Foreningen har derfor til hensigt at gentage det vellykkede arrangement i 2014.
Aas.
Faxe Ladeplads Strandjagtforening